Workshop

Besluit­vorming

1 dagdeel

Komen jullie ook weleens terug op beslissingen die al genomen zijn, als jullie al tot een gezamenlijk besluit gekomen zijn? Of wil het maar niet lukken de besluiten te implementeren? De oorzaak kan weleens liggen in de manier waarop jullie besluiten nemen. Gedragenheid is hierin cruciaal, maar hoe bewerkstellig je die? In deze workshop leer je, met behulp van een aantal heel simpele principes uit Deep Democracy, gedragen besluiten te nemen. Je zult verrast zijn hoe goed ze werken!